تخت خواب یک نفره آمیتیس باکس مدل چرمی سایز ۹۰ × ۲۰۰ سانتی متر