تخت خواب یک نفره آمیتیس باکس مدل چرمی سایز ۱۴۰ × ۲۰۰ سانتی متر