جهت ثبت شکایت و یا انتقاد میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

۱٫ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی info@abarkhab.com

۲٫تماس با شماره تلفن ۳۳۴۹۸۰۶۵-۰۲۱